Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

VOORBEELD

Deze website wordt beheerd door MTHOR Solutions. Op de hele site gebruiken we de termen “wij”, “ons” en “onze” om te verwijzen naar MTHOR Solutions. Deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten waartoe deze toegang biedt, wordt door MTHOR Solutions aangeboden aan de gebruiker die u bent, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hierin worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, gaat u akkoord met onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Servicevoorwaarden”). "), inclusief door de voorwaarden, bepalingen en beleid die hierin worden vermeld en/of toegankelijk zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot personen die bezoekers, verkopers, klanten, verkopers en/of inhoudaanbieders zijn.
Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt en gebruikt. Door enig deel van de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding daartoe uitdrukkelijk beperkt.

Op elke nieuwe tool of functie die aan deze winkel wordt toegevoegd, zijn ook de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Als u de website blijft bezoeken of gebruiken nadat de wijzigingen zijn geplaatst, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit bedrijf biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw regio, provincie of staat en dat u ons toestemming heeft gegeven om uw minderjarige gezinsleden toe te staan ​​deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch de wetten in uw rechtsgebied overtreden wanneer u de Service gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen computerwormen, virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.


DEEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat omvat (a) overdrachten via meerdere netwerken; en (b) wijzigingen die zijn aangebracht om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Uw creditcardgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via netwerken worden overgedragen.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie die op deze site wordt aangeboden onjuist, onvolledig of verouderd is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder grotere, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u afgaat op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en worden alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie die deze bevat bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te monitoren.


SECTIE 4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden jegens u of een derde partij voor enige prijswijziging, of voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de Dienst.


SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Het kan zijn dat bepaalde producten of diensten alleen online verkrijgbaar zijn via de website. De hoeveelheden van deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en het retourneren of ruilen ervan is strikt onderworpen aan ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen de nauwkeurigheid van de kleurenweergave op uw computermonitor echter niet garanderen.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij machtigen onszelf om dit recht van geval tot geval uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van een product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig indien dit bij wet verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u heeft gekocht of anderszins verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie, zie ons SECTIE 8 Retourbeleid.


HOOFDSTUK 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beheren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools ‘zoals ze zijn’ en ‘onder voorbehoud van beschikbaarheid’, zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om navraag te doen naar de voorwaarden waaronder dergelijke hulpmiddelen door de toepasselijke externe leverancier(s) worden geleverd en deze te accepteren.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe diensten en/of functies zijn eveneens onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.


SECTIE 8 – LEVERING, RETOURNEREN, RUILEN, ANNULERINGEN EN ORDERWIJZIGINGEN

8.1. VERTRAGINGSPROBLEMEN

Indien de Consument een niet-conform product ontvangt of indien de levering langer duurt dan 30 dagen, heeft hij het recht de bestelling te annuleren. Deze opzegging kan gebeuren per aangetekende brief of op een andere schriftelijke manier. De Verkoper verbindt zich ertoe alle betaalde bedragen binnen 14 dagen terug te betalen.

8.2. LEVERINGSMETHODEN

Bij het bestellen kan de Consument kiezen voor de bezorgdienst van zijn keuze. Thuisbezorging betekent dat het product rechtstreeks bij de consument wordt afgeleverd of, bij ontstentenis daarvan, bij een buurman, voogd of ophaalpunt in de buurt. De Consument kan ook kiezen voor bezorging op een afleverpunt. Beschikbare bezorgdiensten worden aangegeven bij het bestellen en kunnen variëren afhankelijk van het land van bestemming. Sommige services zijn soms niet beschikbaar.

8.3. RISICO BIJ LEVERING

Zodra de consument of een aangewezen derde de goederen in bezit neemt, gaan alle risico's van verlies of beschadiging op hem over. Als de consument kiest voor bezorgservice, neemt hij het risico over bij bezorging van het product bij de dienstverlener.

8.4. RETOURCONDITIES Geretourneerde producten moeten nieuw zijn, in de originele verpakking en met alle labels en accessoires intact. Retourzendingen worden binnen 14 dagen geaccepteerd, behalve voor bestellingen buiten de Europese Unie.

8.5. RUILPROCEDURE Om een ​​product te ruilen, moet de Consument voldoen aan de voorwaarden van artikel 8.4. Het retourverzoek moet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling elektronisch worden ingediend. Afhankelijk van het prijsverschil van het geruilde product kunnen aanvullende betalingen of terugbetalingen van toepassing zijn.

8.6. RETOUREN VOOR IN-WINKEL-CREDIT

Producten die voor winkelkrediet worden geretourneerd, moeten voldoen aan de criteria in sectie 8.4. Het tegoed wordt uitgegeven als een promotiecode die één jaar geldig is en exclusief verzendkosten voor de oorspronkelijke bestelling.

8.7. RETOUREN VOOR TERUGBETALING

Voor terugbetalingen moeten Producten voldoen aan Paragraaf 8.4. Restituties zijn exclusief verzendkosten en eventuele douanekosten die tijdens de levering zijn gemaakt. Terugbetalingen worden verwerkt via de originele betaalmethode binnen 14 dagen na ontvangst en inspectie van het geretourneerde product.

8.8. BESTELLINGS-ANNULERING

Annuleringen van bestellingen kunnen elektronisch worden gedaan, zolang de bestelstatus de status "Sourcing..." heeft.

8.9. ORDERWIJZIGING

Orderwijzigingen kunnen elektronisch worden aangevraagd. Als de bestelling wordt verzonden, zijn wijzigingen mogelijk niet mogelijk. Afhankelijk van het prijsverschil van het gewijzigde product kunnen aanvullende betalingen of terugbetalingen van toepassing zijn.

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan prijsvragen), of als u, zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal toestuurt, online, via per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'Opmerkingen'), verleent u ons het recht om op elk moment en zonder beperking de opmerkingen die u naar ons stuurt, te wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en in welk medium dan ook te gebruiken . Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om iemand te compenseren voor eventueel gegeven commentaar; of (3) reageren op opmerkingen.
7. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts verwijderen die inhoud bevatten waarvan wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen op geen enkele manier enig recht van een derde partij zullen schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of intellectueel eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand die u niet bent, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van uw persoonlijke gegevens in onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.


ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid van producten. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website onjuist is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). ).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er kan geen specifieke update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Dienst of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.


ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor illegale doeleinden; (b) anderen aanzetten tot het verrichten van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) het schenden van een lokale verordening of internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel of wet; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren van iemand op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen;
(g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden om de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website of andere website of van internet in gevaar te brengen; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om het internet te spammen, phishen, kapen, afpersen, crawlen, crawlen of crawlen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van de Dienst of gerelateerde sites, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van gebruiksverboden.


ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, veilig, zonder vertraging of zonder fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst accuraat of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via deze service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd “zoals ze zijn” en “onder voorbehoud van beschikbaarheid” voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
MTHOR Solutions, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte of indirecte schade. punitieve, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (zelfs als er sprake is van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of een dienst of product dat er gebruik van maakt, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade die voortvloeit uit uit het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die via de Dienst wordt gepost, verzonden of beschikbaar gesteld, zelfs als u bent gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat deze zich voordoen.
Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

ARTIKEL 14 – VERGOEDING

U stemt ermee in om MTHOR Solutions en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van wetten of rechten van een derde partij.


ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de wet, en zal het niet-afdwingbare gedeelte worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. , zonder dat dit oordeel de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen aantast.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat zij door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als wij naar eigen goeddunken oordelen of vermoeden dat u enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft of niet heeft nageleefd, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U blijft alsdan verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, waardoor wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen weigeren.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Indien wij er niet in slagen enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden of enig ander beleid of andere operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. Ze vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Enige dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de opsteller van de overeenkomst.


ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, vallen onder de wetten van 535 route des Lucioles, Les Acqueducs B3, valbonne, alpes Maritimes, 06560, Frankrijk.


ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Door onze website en de Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat wijzigingen in deze Servicevoorwaarden zijn geplaatst, accepteert u deze wijzigingen.


ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via contact@mthorsolutions.com.